Vaša podpora je dôležitá

Pomôžte nám podporovať projekty skvalitňujúce život v našom meste.

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.